Οι υπηρεσίες μας

 

Ο κύριος σκοπός που θέσαμε κατά τον σχεδιασμό των υπηρεσιών μας ήταν να μειώσουμε το καθημερινό βάρος φροντίδας και να αυξήσουμε την ποιότητας ζωής των χρηστών και των φροντιστών τους.  Οι συσκευές σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες μας επιτρέπουν στον χρήστη να βελτιώσει τα επίπεδα καθημερινής αυτό-βοήθειας αλλά και να ενισχύσει την καθημερινή κοινωνική αλληλεπίδραση.

Ο πιο σημαντικός όμως στόχος είναι να αποφευχθεί η εισαγωγή του χρήστη σε κάποιο νοσοκομείο ή ίδρυμα και να παραμένει στο σπίτι του κοντά στους οικείους του. 

Τα ρολογια τηλεφροντίδας μας υποστηρίζονται από την εξειδικευμένη διαδικτυακή εφαρμογή Careline24 Online που επιτρέπει την επίβλεψη και διαχείριση από απόσταση. Μέσω της εφαρμογής αυτής οι συσκευές που φέρουν οι χρήστες επιτηρούνται συνεχώς . Σε περίπτωση που μια συσκευή χάσει το σήμα της τότε  υπάρχει δυνατότητα αποστολής αυτόματης ενημέρωσης.  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι οι φροντιστές βρίσκονται σε εγρήγορση ανά πάσα στιγμή.

To σύστημα Careline24 Online είναι πολύ φιλικό και απλό στην χρήση και παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες αναλόγως του επιπέδου πρόσβασης που θα δοθεί από τον διαχειριστή. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που μπορεί να δοθεί πρόσβαση στις Online υπηρεσίες νοουμένου ότι υπάρχει μια συνδρομή (είτε Self-care είτε Monitored-care) στις Υπηρεσίες Careline24

Ο κάθε χρήστης/κάτοχος ρολογιού μπορεί να έχει μέχρι και 8 φροντιστές δηλωμένους  χωρίς κατ' ανάγκη όλοι να έχουν πρόσβαση στο Careline24 Online.

 

Επιπρόσθετα η Careline24 παρέχει και άλλες υπηρεσίες σχεδιασμένες ειδικά για να βοηθούν τους φροντιστές ατόμων που χρειάζονται στήριξη και φροντίδα.

CareLine24

Self-Care 


Με την υπηρεσία αυτή η φροντίδα του κατόχου βρίσκεται αποκλειστικά στους φροντιστές (μέχρι 8) οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο της υπηρεσίαες μέσω της Online πλατφόρμας της Careline24

 

Περισσότερες πληροφορίες...

Πέρα απο τους φροντιστές του ο χρήστης απολαμβάνει την πρόσθετη σιγουρία που του παρέχει το γεγονός ότι αν κάποιο σήμα απο το ρολόι δεν τύχει χειρισμού απο φροντιστή αυτό αυτόματα καταλήγει στο 24ωρο κέντρο τηλεφροντίδας της Careline24. 

Περισσότερες πληροφορίες...

Careline 24

Monitored-Care

Careline24 Pill Reminder

 

 

Σύντομα κοντά σας

  • Διαδεδομένη και δοκιμασμένη υπηρεσία με χρήστες σε περισσότερες απο 30 χώρες.
  • 5000+ περιστατικά καταγράφονται και τυγχάνουν διαχείρισης ημερησίως
  • 1,000,000+ ανθρωποώρες αναλώθηκαν στην ανάπτυξη των υπηρεσιών
  • 2,000,000+ στίγματα τοποθεσίας αποστέλλονται μέσω ενημερώσεων μηνιαίως